Spotkanie z Rzecznikiem Małuch i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małuch i Średnich Przedsiębiorców

w spotkaniu uczestniczyli

Rzecznik M i Ś Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz ,

Dyrektor Wydziału Interwencji Procesowych, Biuro Rzecznika M i Ś Przedsiębiorców
Pan Paweł Chrupek,

Koordynator w Biurze Rzecznika M i Ś Przedsiębiorców Pan Mikołaj Kruczyński

Kluczowym tematem rozmów były sprawy związane z Polskim Ładem w odniesieniu do
zakładów rzemieślniczych, jak również temat nurtujący środowisko rzemieślnicze a mianowicie zmiany do ustawy o rzemiośle.