Dzień Przedsiębiorcy

XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

Tegoroczne dwudniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się 25 i 26.06.2022 r. w Białymstoku, a współorganizować je będzie Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku.

XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbędzie się w Hotelu Gołębiewski, tematyką spotkania będzie między innymi kształcenie dualne.

W tym wydarzeniu uczestniczyć będzie Starszy Cechu Jolanta Jajszczyk oraz Podstarszy Cechu Sławomir Kula. Podczas tego spotkania Pan Sławomir wygłosi krótkie wystąpienie nt. diagnozy polskiego systemu kształcenia zawodowego.