Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

ZAWIADOMIENIE 

Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu Metalowego
i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 19.03.2024 r. zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Metalowego na dzień 14 kwietnia 2024 r. na godz.11.00 w świetlicy Domu Rzemiosła
w Lublinie ul. Rynek 2.

W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w ww. terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu Metalowego wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia na ww. dzień na godzinę 11.30, które odbędzie się bez względu na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.

Po zakończeniu obrad, Zarząd Cechu serdecznie zaprasza na wspólny poczęstunek.

Ze względu na ważność obrad prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału
w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Małgorzata Ruśniak tel. 575 808 028

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !
Przypominamy o obowiązku wpisu do Rejestru BDO i przesłania sprawozdań do KOBiZE
oraz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:
• Emisji gazów i pyłów do powietrza
• Gospodarowania odpadami
• Opakowań z tworzyw sztucznych
Terminy zgłoszeń mijają ostatniego dnia lutego i 15 marca!!
Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO jest kara grzywny, która waha się od 100 zł do monad 1 mln złotych.
Jeśli nie wiesz jak zacząć prowadzić ewidencję, skontaktuj się z nami
Tel. 575 808 028

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Metalowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymóg podpisania umowy ze wskazanym przez szkołę pracodawcą i ograniczenie wyboru pracodawców nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Oznacza to, że wszyscy Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji mogą na podstawie niniejszego pisma i wydanych Dyrektorowi zaleceń, rejestrować umowy w Cechu Metalowym.

Historia

Zarząd

Członkowie

Do ściągnięcia

Nauka zawodu

Statut

Aktualności

Zabawa Choinkowa 2023

5 lutego odbyła się dawno oczekiwana zabawa choinkowa dla dzieci.Było wesoło , kolorowo, i tanecznie. Na dzieci czekało wiele atrakcji, wśród którychwyróżnić można zabawy oraz konkursy, w których chętnie brały udział dzieci.Wspaniała muzyka zachęcała do zabawy,...

czytaj dalej

Dzień Przedsiębiorcy

XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca. Tegoroczne dwudniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się 25 i 26.06.2022 r. w...

czytaj dalej

Spotkanie z posłem

Zapraszamy wszystkich na spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Poseł na Sejm RP Panią Martę Wcisło. W spotkaniu uczestniczyć będą – Prezydent Miasta Lublin, Poseł na Sejm Panią Izabela Leszczyna, Poseł na Sejm Pan Stanisław Żmijan. Tematyką spotkania będzie...

czytaj dalej