Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Metalowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymóg podpisania umowy ze wskazanym przez szkołę pracodawcą i ograniczenie wyboru pracodawców nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Oznacza to, że wszyscy Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji mogą na podstawie niniejszego pisma i wydanych Dyrektorowi zaleceń, rejestrować umowy w Cechu Metalowym.

W dniu 16. 11. 2022 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu oferty „Wsparcie międzypokoleniowego rzemiosła 'uczeń-mistrz” w ramach programu Międzypokoleniowe Centa Edukacyjne – Wsparcie Integracji Międzypokoleniowej Ministra Edukacji i Nauki.
kwota dofinansowania 300.000 zł
w ramach działań przewidujemy:
15 kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych – przewidujemy obszar tematyczny wykraczający poza podstawę programową poprawiającą jakość praktycznej nauki zawodu i zapoznanie z danym zawodem 3 kursy dla 15 instruktorów praktycznej nauki zawodu z umiejętności wykorzystywania mediów społecznościowych dla promocji danego zawodu jak i pracodawców praktycznej nauki zawodu. Szkolenia z zakresu life long learning w dniach 3- 4 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie marketingowe służące poprawie funkcjonowania kształcenia zawodowego u przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Metalowym w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz na szkolenie z negocjacji i komunikacji w kształceniu branżowym z młodocianymi pracownikami.
Projekt pozwoli na szeroką promocję kształcenia branżowego w rzemiośle przynajmniej w 3 województwach.

Historia

Zarząd

Członkowie

Do ściągnięcia

Nauka zawodu

Statut

Aktualności

Spotkanie z posłem

Zapraszamy wszystkich na spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Poseł na Sejm RP Panią Martę Wcisło. W spotkaniu uczestniczyć będą – Prezydent Miasta Lublin, Poseł na Sejm Panią Izabela Leszczyna, Poseł na Sejm Pan Stanisław Żmijan. Tematyką spotkania będzie...

czytaj dalej

INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE” Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia...

czytaj dalej

Składania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15g ustawy z dnia 31...

czytaj dalej

Święto Patronalne Lubelskich Rzemieślników

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody święta patronalnego lubelskich rzemieślników – świętego Józefa Rzemieślnika – w dniu 18 marca 2018 ( niedziela). O godz. 11:30 w Archikatedrze lubelskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. W intencji...

czytaj dalej