Składania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15g ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wniosek wraz z załącznikami i umową najlepiej złożyć korzystając z portalu HYPERLINK „https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny”praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, instrukcja składania wniosków oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronach WUP w Lublinie: HYPERLINK „https://www.wup.lublin.pl/”https://www.wup.lublin.pl lub https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocy-przedsiebiorcom), oraz na fanpage-u https://www.facebook.com/wuplublin/.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
nr tel: 887831613; 887831667; 887831668; 887631641 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@wup.lublin.pl

Zarząd Cechu Metalowego