Walne Zgromadzeni Członków Cechu Metalowego 26 marca 2023 r o godz. 11.30

Informujemy, że Zarząd Cechu Metalowego podjął uchwałę w sprawie zwołania  Walnego Zgromadzenia Członków Cechu, które odbędzie się 26 marca 2023 r o godz. 11.30  w świetlicy Domu Rzemiosła    w Lublinie,

Rynek 2, III p.   W  przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków  w   w/w  terminie    z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd  Cechu wyznacza drugi termin   Walnego Zgromadzenia  na  w/w dzień na godz. 12.00, które odbędzie się bez względu  na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.     

Walne Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Prosimy o zarezerwowanie sobie terminu aby uczestniczyć w spotkaniu.

Niezależnie  od tej informacji zawiadomienia będą wysłane w terminie określonym w statucie cechu.