Zabawa Choinkowa dla dzieci Rzemieślników

Zarząd Cechu informuje, że jak co roku będzie organizowana zabawa choinkowa dla dzieci członków Cechu.  Koszt  udziału dzieci członków jest  bezpłatny , pokryty będzie przez Cech. W zabawie choinkowej mogą także     uczestniczyć   dzieci pracowników, wówczas należy wpłacić za każde  zgłoszone dziecko 35 zł . Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane w biurze Cechu w terminie do  11.01.2017r.

Zabawa choinkowa obędzie się 22 styczeń 2017r godzina 11:00

w świetlicy Domu Rzemiosła  III p. w Lublinie, Rynek 2.