Zarząd Cechu Metalowego w Lublinie

Serdecznie zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem w sprawie omówienia pracy rzecznika i podejmowanych przez niego działań.
Spotkanie odbędzie się w budynku Domu Rzemiosła ul. Rynek 2, sala konferencyjna III piętro w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz.12.00