Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublin

Podstarszy Cechu Metalowego Pan Sławomir Kula, otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Lublin dyplom w dowód uznania za aktywne zaangażowanie w rozwój sektora edukacji zawodowej oraz twórczą współpracę z lokalną społecznością w doskonaleniu umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli.