Zarząd

Jolanta Jajszczyk

Jolanta Jajszczyk

Podstarszy Cechu

Sławomir Kula

Sławomir Kula

Podstarszy Cechu

Andrzej Jabłoński

Andrzej Jabłoński

Sekretarz Cechu

Andrzej Klimek

Andrzej Klimek

Skarbnik

Krzysztof Gorgol

Krzysztof Gorgol

Członek Zarządu

Elżbieta Fiodor

Członek Zarządu

Renata Rębacz

Renata Rębacz

Kierownik

Zarząd i Kierownik Biura

Zarząd i Kierownik Biura

Zarząd kadencji 2015-2019