Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Metalowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymóg podpisania umowy ze wskazanym przez szkołę pracodawcą i ograniczenie wyboru pracodawców nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Oznacza to, że wszyscy Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji mogą na podstawie niniejszego pisma i wydanych Dyrektorowi zaleceń, rejestrować umowy w Cechu Metalowym.

W dniu 16. 11. 2022 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu oferty „Wsparcie międzypokoleniowego rzemiosła 'uczeń-mistrz” w ramach programu Międzypokoleniowe Centa Edukacyjne – Wsparcie Integracji Międzypokoleniowej Ministra Edukacji i Nauki.
kwota dofinansowania 300.000 zł
w ramach działań przewidujemy:
15 kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych – przewidujemy obszar tematyczny wykraczający poza podstawę programową poprawiającą jakość praktycznej nauki zawodu i zapoznanie z danym zawodem 3 kursy dla 15 instruktorów praktycznej nauki zawodu z umiejętności wykorzystywania mediów społecznościowych dla promocji danego zawodu jak i pracodawców praktycznej nauki zawodu. Szkolenia z zakresu life long learning w dniach 3- 4 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie marketingowe służące poprawie funkcjonowania kształcenia zawodowego u przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Metalowym w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz na szkolenie z negocjacji i komunikacji w kształceniu branżowym z młodocianymi pracownikami.
Projekt pozwoli na szeroką promocję kształcenia branżowego w rzemiośle przynajmniej w 3 województwach.

Historia

Zarząd

Członkowie

Do ściągnięcia

Nauka zawodu

Statut

Aktualności

Lubelski Kurator Oświaty

Szanowni Pracodawcy, przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu...

czytaj dalej

Zabawa Choinkowa 2023

5 lutego odbyła się dawno oczekiwana zabawa choinkowa dla dzieci.Było wesoło , kolorowo, i tanecznie. Na dzieci czekało wiele atrakcji, wśród którychwyróżnić można zabawy oraz konkursy, w których chętnie brały udział dzieci.Wspaniała muzyka zachęcała do zabawy,...

czytaj dalej

Dzień Przedsiębiorcy

XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca. Tegoroczne dwudniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się 25 i 26.06.2022 r. w...

czytaj dalej