Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Administracja Domu Rzemiosła w Lublinie – Cech Metalowy, oferuje do wynajęcia lokale użytkowe w kamienicy Dom Rzemiosła ul. Rynek 2. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod tel 575 808 028. Bardzo atrakcyjna lokalizacja na Rynku Starego Miasta!!

ZAWIADOMIENIE 

Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu Metalowego
i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 19.03.2024 r. zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Metalowego na dzień 14 kwietnia 2024 r. na godz.11.00 w świetlicy Domu Rzemiosła
w Lublinie ul. Rynek 2.

W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w ww. terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu Metalowego wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia na ww. dzień na godzinę 11.30, które odbędzie się bez względu na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.

Po zakończeniu obrad, Zarząd Cechu serdecznie zaprasza na wspólny poczęstunek.

Ze względu na ważność obrad prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału
w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Małgorzata Ruśniak tel. 575 808 028

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !
Przypominamy o obowiązku wpisu do Rejestru BDO i przesłania sprawozdań do KOBiZE
oraz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:
• Emisji gazów i pyłów do powietrza
• Gospodarowania odpadami
• Opakowań z tworzyw sztucznych
Terminy zgłoszeń mijają ostatniego dnia lutego i 15 marca!!
Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO jest kara grzywny, która waha się od 100 zł do monad 1 mln złotych.
Jeśli nie wiesz jak zacząć prowadzić ewidencję, skontaktuj się z nami
Tel. 575 808 028

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Metalowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymóg podpisania umowy ze wskazanym przez szkołę pracodawcą i ograniczenie wyboru pracodawców nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Oznacza to, że wszyscy Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji mogą na podstawie niniejszego pisma i wydanych Dyrektorowi zaleceń, rejestrować umowy w Cechu Metalowym.

Historia

Zarząd

Członkowie

Do ściągnięcia

Nauka zawodu

Statut

Aktualności

Zarząd Cechu Metalowego w Lublinie

Serdecznie zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem w sprawie omówienia pracy rzecznika i podejmowanych przez niego działań. Spotkanie odbędzie się w budynku Domu Rzemiosła ul. Rynek 2, sala konferencyjna III...

czytaj dalej

Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublin

Podstarszy Cechu Metalowego Pan Sławomir Kula, otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Lublin dyplom w dowód uznania za aktywne zaangażowanie w rozwój sektora edukacji zawodowej oraz twórczą współpracę z lokalną społecznością w doskonaleniu umiejętności praktycznych uczniów...

czytaj dalej

Zabawa Choinkowa 2024

W niedzielę 21 stycznia 2024 r. w Domu Rzemiosła odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci, zorganizowana przez Cech Metalowy w Lublinie. Na przystrojonej balonami i serpentynami sali można było spotkać wróżki, księżniczki, zwierzątka, kowbojów i wiele innych barwnych...

czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe w Domu Rzemiosła

W dniu 13 stycznia 2024 r. o godz.17.00 w świetlicy Domu Rzemiosła w Lublinie, po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid, odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska rzemieślniczego.          Organizatorem spotkania byli przedstawiciele pięciu cechów...

czytaj dalej

Lubelski Kurator Oświaty

Szanowni Pracodawcy, przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu...

czytaj dalej