Spotkanie opłatkowe w Domu Rzemiosła

W dniu 13 stycznia 2024 r. o godz.17.00 w świetlicy Domu Rzemiosła
w Lublinie, po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid, odbyło
się spotkanie opłatkowe środowiska rzemieślniczego.

         Organizatorem spotkania byli przedstawiciele pięciu cechów lubelskich. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:

– Jego Ekscelencja Biskup Stanisław Budzik;

– zaprzyjaźniony duszpasterz rzemiosła Ksiądz Prałat Ryszard Lis;

– Senator R.P. Pan Jacek Trela;

– Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski;

– Zastępca Prezydenta Lublina Pan Artur Szymczyk;

– Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Pani Anna Glijer;

– Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Pan Zbigniew Marchwiak wraz z Dyrektor ds. programowych Panią Magdaleną Zabłocką.

Zaproszenie Cechu Metalowego w Lublinie przyjęli:

– Radna Rady Miasta Lublin Pani Monika Orzechowska;

– Radny Miasta Lublin Pan Zbigniew Jurkowski;

– władze zaprzyjaźnionego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Zamościu: Starszy Cechu Pan Piotr Kurzyński oraz Kierownik biura Pan Piotr Juśkiewicz.

Po części oficjalnej, wystąpieniach gości i modlitwie, uczestnicy wspólnie zaśpiewali kolędę i podzielili się opłatkiem.

Biesiada przy towarzyszącej oprawie muzycznej i suto zastawionych stołach przebiegała w rodzinnej atmosferze rzemiosła.