Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Cech Metalowy
Lublin

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej.

Administracja Domu Rzemiosła w Lublinie – Cech Metalowy, oferuje do wynajęcia lokale użytkowe w kamienicy Dom Rzemiosła ul. Rynek 2. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod tel 575 808 028. Bardzo atrakcyjna lokalizacja na Rynku Starego Miasta!!

ZAWIADOMIENIE 

Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu Metalowego
i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 19.03.2024 r. zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Metalowego na dzień 14 kwietnia 2024 r. na godz.11.00 w świetlicy Domu Rzemiosła
w Lublinie ul. Rynek 2.

W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w ww. terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu Metalowego wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia na ww. dzień na godzinę 11.30, które odbędzie się bez względu na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.

Po zakończeniu obrad, Zarząd Cechu serdecznie zaprasza na wspólny poczęstunek.

Ze względu na ważność obrad prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału
w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Małgorzata Ruśniak tel. 575 808 028

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !
Przypominamy o obowiązku wpisu do Rejestru BDO i przesłania sprawozdań do KOBiZE
oraz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:
• Emisji gazów i pyłów do powietrza
• Gospodarowania odpadami
• Opakowań z tworzyw sztucznych
Terminy zgłoszeń mijają ostatniego dnia lutego i 15 marca!!
Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO jest kara grzywny, która waha się od 100 zł do monad 1 mln złotych.
Jeśli nie wiesz jak zacząć prowadzić ewidencję, skontaktuj się z nami
Tel. 575 808 028

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy treść pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie odmowy przyjmowania przez Dyrektora Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Metalowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymóg podpisania umowy ze wskazanym przez szkołę pracodawcą i ograniczenie wyboru pracodawców nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Oznacza to, że wszyscy Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji mogą na podstawie niniejszego pisma i wydanych Dyrektorowi zaleceń, rejestrować umowy w Cechu Metalowym.

Historia

Zarząd

Członkowie

Do ściągnięcia

Nauka zawodu

Statut

Aktualności

INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE” Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia...

czytaj dalej

Składania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15g ustawy z dnia 31...

czytaj dalej

Święto Patronalne Lubelskich Rzemieślników

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody święta patronalnego lubelskich rzemieślników – świętego Józefa Rzemieślnika – w dniu 18 marca 2018 ( niedziela). O godz. 11:30 w Archikatedrze lubelskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. W intencji...

czytaj dalej

Zabawa Choinkowa dla dzieci Rzemieślników

Zarząd Cechu informuje, że jak co roku będzie organizowana zabawa choinkowa dla dzieci członków Cechu.  Koszt  udziału dzieci członków jest  bezpłatny , pokryty będzie przez Cech. W zabawie choinkowej mogą także     uczestniczyć   dzieci pracowników, wówczas należy...

czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe Rzemieślników

Spotkanie opłatkowe odbędzie się o godzinie 17:00 14 styczeń 2017r ( sobota ) w świetlicy Domu Rzemiosła III p , Rynek 2 Zarząd Cechu serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w uroczystości opłatkowej lubelskiego środowiska...

czytaj dalej